• Digitalni repozitorij:

  U sklopu projekta Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske (RZC PAN HR) Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije provodi aktivnost uspostave e-kolegija za odgojno-obrazovne djelatnike. Kako bi se uspješno izgradio sustav potpore cjelovitom razvoju potencijalno darovitih učenika, prvi korak na tom putu je usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika kako bi oni svoje ideje mogli provesti u djelo, odnosno obogatiti svoju svakodnevnu nastavu, izvannastavne i izvanškolske programe te osmisliti programe namijenjene specifično za darovite. Steknite kompetencije za upravljanje podacima, informacijama i digitalnim sadržaje te unapređivanje procesa cjeloživotnog učenja kroz programe usaršavanja i edukacija koristeći se digitalnim repozitorijem DIVE i edux.izvrsna sustav za e-učenje. 

  Saznajte više o digitalnom repozitoriju - DIVE

  Potencijalno daroviti učenici

  E-kolegiji za OOD

  Savladavanje novih vještina

  Učenje kroz timiski rad

  Razvoj ljudskih resursa

  Istraživanje, razvoj i inovacije

  Razvoj lokalnih zajednica

  Razvoj i provedba projekata

  CI SDŽ je ustanova koja promiče obrazovanje potencijalno darovitih učenika u Splitsko dalmatinskoj županiji, s ciljem stvaranja okvira za rad s talentiranim i nadarenim učenicima u Republici Hrvatskoj. Također se trudimo dijeliti ono što smo naučili u tom procesu sa svim ljudima koji žele pomoći izvrsnim i nadarenim učenicima ostvariti svoj puni potencijal u domovini, EU i svijetu. U ovom trenutku imamo preko 120 mentora i više od 430 učenika u našim „A“ programima iz matematike, informatike, novih tehnologija i prirodoslovlja a program poduzetništva je krenuo u izvedbu u ovoj školskoj godini. Osposobljavanje odgojno obrazovnih djelatnika za rad s potencijalno darovitim učenicima također je naš primarni interes, a centar organizira razne edukacije i konferencije u području rada s darovitima, koje nisu usmjerene samo na koncept darovitosti, već i na podučavanje metoda rada u svrhu unapređenja cjelokupnog sustava.

  Misija:

  Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije ima za cilj svojim djelovanjem poticati izvrsnost učenika i izvrsnost samog sustava.


  Vizija:

  Ostvarenje punog potencijala svakog izvrsnog i darovitog učenika u SDŽ i RH

  Vizija ustanove jest nametnuti se kao središnja odgojno-obrazovna institucija te kao mjesto susreta i koordinacije najrazličitijih odgojno-obrazovnih, kulturnih i socijalnih inicijativa. Ostvarenje vizije moguće je samo uz ukupno podizanje odgojno-obrazovnog standarda i uključivanjem svih dionika  u ostvarivanju ove ambicije. Podrška radu s izvrsnima i potencijalno darovitima mora biti jedan od temelja unaprjeđenja obrazovnog sustava.


  • naša primarna odgovornost je poboljšanje kvalitete obrazovanja
  • dosljedno pokazivanje predanosti izvrsnosti najbolji je način za postići izvrsnost
  • cijeli sustav može imati koristi od poticanja izvrsnosti i darovitosti
  • učenje je cjeloživotni proces
  • međusobno povjerenje, briga i poštovanje su od ključne važnosti za učenje
  • učinkovito poučavanje povećava kvalitetu obrazovanja
  • kvalitetni sadržaji poboljšavaju okruženje za učenje
  • škola, obitelj i zajednica su partneri
  • učinkovito slušanje i otvorena, dvosmjerna komunikacija ključni su za naš uspjeh

  Naša misija je poticati izvrsnost učenika i izvrsnost samog sustava.

  Pronađite odgovarajuće edukacije i programe usavršavanja